mart. 272014
 

27.03.2014

Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat, prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE), Apelul pentru selecţia cadrelor didactice care  vor evalua proiectele de manuale şcolarepentru învăţământul primar, pentru anul şcolar 2014-2015.Evaluarea proiectelor se va face în baza prevederilor OMEN 5559/2013 privind regimul manualelor şcolare şi a specificaţiilor tehnice aprobate prin documentul nr. 294/2014. Rolul evaluatorilor este acela de a analiza şi evalua calitatea proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar care vor concura la selecţie. Din grupurile de evaluare pot face parte cadre didactice din sistemul de învăţământ preuniversitar, care activează la catedră. Prioritate au cadrele didactice cu gradul didactic I sau II, care au absolvit cursuri/module specifice activităţilor de evaluare a proiectelor de manuale  şcolare/de abilitare curriculară/de evaluare de proces şi care au titlul ştiinţific de doctor în domeniul precizat sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul ştiinţelor educaţiei.
Fiecare persoană îşi va putea depune candidatura doar pentru o singură disciplină dintre cele menţionate în apel şi va trebui să menţioneze explicit care este aceasta.Disciplinele pentru care se organizează sesiunea de evaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru învăţământul primar sunt cele cuprinse în planurile-cadru pentru clasele I şi a II-a: Comunicare în limba românăComunicare în limba maternăMatematică şi explorarea mediuluiComunicare în limba modernă 1 şReligie.Procesul de selecţie a candidaţilor se va desfăşura în perioada 28 martie – 6 mai, după cum urmează:
  • 28 martie – 28 aprilie – înscrierea candidaţilor (aplicaţia va fi disponibila începând cu data de 28 martie, ora 9.00, până pe 28 aprilie, ora 24.00);
  • 29 – 30 aprilie – selecţia candidaţilor;
  • 30 aprilie – 6 mai – anunţarea rezultatelor selecţiei, individual, doar pentru candidaţii selectaţi.
Alegerea componenţilor grupurilor de lucru şi comunicarea rezultatelor se vor desfăşura exclusiv on-line, pe platforma dedicată, aflată pe website-ul www.rocnee.eu, subsecţiunea Apeluri.
La încheierea sesiunii de evaluare, evaluatorii de proiecte de manuale şcolare, care au demonstrat competenţă şi eficienţă/performanţă în activitatea desfăşurată, vor fi încadraţi în Corpul evaluatorilor de proiecte de manuale şcolare, principala bază de selecţie pentru cadrele didactice incluse în comisii la sesiunile următoare.

BIROUL DE PRESĂ

Sursa: www.edu.ro

 
[mc4wp_form]

  One Response to “MEN a lansat Apelul pentru selecţia cadrelor didactice care vor evalua proiectele de manuale şcolare pentru învăţământul primar, valabile din anul şcolar 2014-2015”

  1. jwjshgsgshjs

    jwjshgsgshjs

Sorry, the comment form is closed at this time.