apr. 042014
 

Dinamica sLimba si literatura romana in scoala primaracolii romanesti actuale impune interogarea modelelor canonizate si reflectia asupra practicilor scolare curente. Un asemenea demers, deopotriva interogativ si reflexiv, desfasoara si cartea de fata: o abordare completa a celor patru arii ale studiului limbii si literaturii romane la primare: didactica oralului, didactica citit-scrisului, didactica scrierii si didactica lecturii. Circumscrierea ariilor disciplinei s-a realizat in acord cu imperativele programelor in vigoare si prin raportare la studiul limbii si literaturii romane in gimnaziu. Mai mult, discutia a urmarit sincronizarea tuturor scenariilor propuse cu directiile ce definesc didactica europeana a studiului materiei in primele clase. In ansamblu, cartea intretine un dialog permanent cu studiile romanesti dedicate domeniului. Discutia preia o parte din strategiile si metodele consacrate si propune, in acelasi timp, perspective noi, uneori antitetice, de cele mai multe ori complementare. In totalitatea lor, alternativele structurate aici au rolul de a reconfigura didactica primarelor, de a-i conferi deschidere, dinamism si plasticitate. Aceste atribute, pierdute in ultimele decenii, sunt dimensiuni in absenta carora disciplina se osifica. Or, concretizarea didacticii materiei in scoala are un rol formativ de prim rang: de substantialitatea si de calitatea didactica a acestor ore depinde, semnificativ, intreaga performanta scolara a elevilor. De aici si invitatia din subtext adresata cititorilor (studenti, invatatori, institutori, didacticieni): invitatia de a prelungi reflectia, de a continua remodelarea creativa a strategiilor, de a structura tehnici noi si, de ce nu, de a regandi integral invatarea limbii romane in clasele primare.

Editura Paralela 45, 2009; Autor: Alina Pamfil; Numar pagini: 280; ISBN: 978-973-47-0473-6

Cumpara cartea

[mc4wp_form]

apr. 022014
 

Didactica domeniului experentialAutori: Mariana Norel, Oana Alina Bota
 Editura ASCR

22 de modele de proiecte didactice ale unor activităţi integrate pe teme ca:

 •  jocul didactic
 • lectura după imagini
 • povestea creată de copii
 • activităţi de memorizare incluse în activităţi integrate
 • proiectare săptămânală a activităţilor instructiv-educative la grupa pregătitoare
 • proiecte tematice la grupa mare
 • 32 de imagini ale unor secvenţe din timpul desfăşurării activităţilor proiectate

Cumpara cartea

 

[mc4wp_form]

mart. 242014
 

Didactica literaturii romaneDidactica literaturii romane vine in sprijinul cadrelor didactice care doresc sa sustina examenele de definitivare sau de obtinere a gradului didactic II, precum si al studentilor ce urmeaza modulul pedagogic, oferind informatii complete si actualizate cu privire la predarea limbii si literaturii romane.

Prezentarile teoretice ale curriculumului, ale metodelor de predare si de evaluare sint completate de scheme, tabele sintetice si exemple practice, cu un accent special pe noile stiluri de abordare a actului didactic. In anexe, cei interesati gasesc programa scolara pentru disciplina optionala „tehnici de redactare a unor compuneri” si mai multe modele de proiecte didactice atit pentru limba, cit si pentru literatura romana.

Sunt prezentate notiuni fundamentale si sunt exemplificate momente si etape distincte ale procesului didactic, promovandu-se parteneriatul, activizarea si cooperarea, strategiile interactive. Modelele de proiecte didactice prezente la finalul lucrarii pot fi folosite de tinerii profesori pentru organizarea lectiilor.

Cuprins:

 • Curriculumul si produsele curriculare specifice disciplinei limba si literatura romana
 • Proiectarea la limba si literatura romana
 • Moduri de desfasurare si organizare a activitatii didactice
 • Metode si procedee folosite in studierea literaturii
 • Mijloacele didactice la ora de literatura
 • Evaluarea la ora de literatura
 • Teoria inteligentelor multiple la ora de limba si literatura romana
 •  Limba si literatura romana intr-o viziune inter-, pluri- si transdisciplinara
 •  Elemente de didactica lecturii
Din cuprins:

Curriculumul si produsele curriculare specifice disciplinei limba si literatura romana • Moduri de organizare si desfasurare a activitatii didactice • Metode si procedee utilizate in studierea limbii si literaturii romane • Evaluarea la ora de limba si literatura romana •

Cumpara cartea

mart. 242014
 

Instruire asistata de calculator.Didactica informaticaInstruirea asistata de calculator (IAC) este o metoda didactica ce valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire in contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informatiei) confera acestei metode de invatamant importante calitati privind: informatizarea activitatii de predare – invatare – evaluare; imbunatatirea instruirii prin intermediul unor actiuni de gestionare – documentare – interogare si simularea automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate in procesul de invatamant, conform documentelor oficiale de planificare a educatiei.

Cuprins:

 • IAC, e-learning si tehnologia de instruire;
 • Teoriile fundamentale ale proiectarii instruirii;
 • Clasificarea programelor de instruire asistata de calculator;
 • Scenarii de desfasurare a instruirii asistate de calculator;
 • Rolul si functiile indrumatorului in IAC;
 • Realizarea materialelor de studiu pentru IAC;
 • Metodologia de concepere, proiectare si realizare a programelor de instruire asistata de calculator;
 • Interactiuni. Comunicatii mediate de calculator si navigabilitate;
 • Modelul unui centru de invatamint IAC (online, e-learning);
 • Elemente de proiectare si standardizare a resurselor pentru e-learning.

Cumpara cartea