mart. 242014
 

Instruire asistata de calculator.Didactica informaticaInstruirea asistata de calculator (IAC) este o metoda didactica ce valorifica principiile de modelare si analiza cibernetica a activitatii de instruire in contextul noilor tehnologii informatice si de comunicatii. Sinteza dintre resursele pedagogice ale instruirii programate si disponibilitatile tehnologice ale calculatorului (sistem de procesare a informatiei) confera acestei metode de invatamant importante calitati privind: informatizarea activitatii de predare – invatare – evaluare; imbunatatirea instruirii prin intermediul unor actiuni de gestionare – documentare – interogare si simularea automatizata interactiva a cunostintelor si capacitatilor angajate in procesul de invatamant, conform documentelor oficiale de planificare a educatiei.

Cuprins:

  • IAC, e-learning si tehnologia de instruire;
  • Teoriile fundamentale ale proiectarii instruirii;
  • Clasificarea programelor de instruire asistata de calculator;
  • Scenarii de desfasurare a instruirii asistate de calculator;
  • Rolul si functiile indrumatorului in IAC;
  • Realizarea materialelor de studiu pentru IAC;
  • Metodologia de concepere, proiectare si realizare a programelor de instruire asistata de calculator;
  • Interactiuni. Comunicatii mediate de calculator si navigabilitate;
  • Modelul unui centru de invatamint IAC (online, e-learning);
  • Elemente de proiectare si standardizare a resurselor pentru e-learning.

Cumpara cartea